Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie15 december 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on Influenza vaccination rate in the elderly updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 57a & 57b)