Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas12 gruodis 2022Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

MDCG 2022-19 - Performance study application/notification documents under Regulation (EU) 2017/746 - December 2022