Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie11 september 2019Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

SCCS - Final Opinion on Allergy Alert Test (AAT) as a proof-of-concept study