Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie28 apríl 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Summary record - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (24 March 2022)