Skip to main content
Public Health

Oversigt

Sundhedssystemernes evne til at levere sundhedsydelser og opfylde de ændrede krav til pleje afhænger i høj grad af adgangen til en fleksibel arbejdsstyrke med de rette kvalifikationer. Sundhedssystemer, som både understøtter grundlæggende uddannelse og introduktionskurser af høj kvalitet og konsekvent satser på fortsat faglig udvikling, er bedre rustet til at udvikle innovative og integrerede løsninger på de store problemer, som EU står over for.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

Cyklussen Sundhedstilstanden i EU og den ledsagende rapport understreger betydningen af at fremme reformer, der afhjælper vigtige arbejdsstyrkeproblemer, f.eks. udbuddet, fordelingen og den traditionelle blanding af færdigheder, med det formål at styrke forebyggelsen, den primære sundhedspleje og den integrerede levering af sundhedsydelser.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

The European Commission encourages EU-wide activities in health workforce planning and forecasting, so as to support EU countries in applying theory to practice in building national capacities.

Siden 2012 har Kommissionen medvirket til at løse problemer og opfylde behov via følgende initiativer:

Støtte til ekspertnetværket SEPEN, 2017-2018

Deling af viden om forbedring af sundhedspersonaleplanlægningen skal styres gennem ekspertnetværket SEPEN, der beskæftiger sig med planlægning og fremskrivning. Netværket er det seneste tiltag, som støttes af EU's sundhedsprogram.

Med udgangspunkt i den fælles aktion for planlægning og fremskrivning af behovet for sundhedspersonale (2013-2016) skal dette initiativ:

  • udvikle ekspertnetværk, der kan strukturere og udveksle viden og udgøre et forum for løsning af problemer med arbejdsstyrken på sundhedsområdet
  • kortlægge nationale sundhedspersonalepolitikker i alle EU-lande
  • fremme udveksling af viden og god praksis vedrørende sundhedspersonale gennem europæiske workshopper
  • yde skræddersyet support til visse lande med hensyn til indførelse af national sundhedspersonaleplanlægning
  • offentliggøre og dokumentere disse initiativer på SEPEN's website.

Den fælles aktion for planlægning og fremskrivning af behovet for sundhedspersonale (2013-2016)

Ved Kommissionens fælles aktion for planlægning og fremskrivning af behovet for sundhedspersonale under sundhedsprogrammet arbejdede 30 associerede partnere og 34 samarbejdspartnere fra 28 europæiske lande sammen om at forbedre situationen på området.

Handlingsplan for sundhedspersonalesituationen i EU (2012)

For at løse disse problemer og sætte skub i beskæftigelsen udarbejdede Kommissionen i 2012 en handlingsplan, der skal tilskynde EU-landene til at samarbejde om:

  • at forbedre planlægningen og fremskrivningen af behovet for sundhedspersonale
  • at forudsige fremtidige behov for kvalifikationer og forbedre den løbende videreuddannelse.