Direct la conținutul principal
Public Health

Prezentare generală

Capacitatea sistemelor de sănătate de a furniza servicii de sănătate și de a răspunde cererii continue de asistență depinde de existența unei forțe de muncă flexibile și dotate cu competențele necesare. Sistemele sanitare care sprijină niveluri ridicate de educație și formare inițială și investiții coerente în dezvoltarea profesională continuă sunt mai bine echipate pentru a aduce soluții inovatoare și integrate la principalele probleme cu care se confruntă UE.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

Starea sănătății în UE și raportul însoțitor evidențiază importanța promovării unor reforme menite să abordeze problemele critice legate de personalul sanitar, cum ar fi furnizarea, distribuirea și combinarea capacităților tradiționale, cu scopul de a consolida prevenirea, îngrijirile primare și prestarea de servicii integrate.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

Comisia Europeană încurajează activitățile privind planificarea și prognozarea forței de muncă în domeniul sănătății din întreaga Uniune, pentru a sprijini astfel țările UE în materializarea măsurilor menite să creeze capacități naționale.

Începând din 2012, a contribuit la abordarea provocărilor și cererilor prin intermediul următoarelor inițiative:

SEPEN - Sprijin pentru rețeaua de experți privind planificarea și prognozarea forței de muncă din domeniul sănătății (2017-2018)

Schimbul de experiență și cunoștințe privind forța de muncă în sectorul sanitar se realizează prin intermediul SEPEN, o rețea de experți privind planificarea și prognozarea, cea mai recentă acțiune sprijinită de programul UE în domeniul sănătății.

Bazându-se pe lucrările anterioare ale Acțiunii comune pentru planificarea și prognozarea forței de muncă din domeniul sănătății (2013-2016), această acțiune vizează:

  • să dezvolte o rețea de experți pentru a structura și facilita schimbul de cunoștințe și să creeze un forum pentru abordarea provocărilor legate de personalul sanitar
  • să cartografieze politicile naționale în domeniu din țările UE
  • să promoveze schimbul de cunoștințe și de bune practici privind personalul sanitar în cadrul unor seminarii europene
  • să ofere sprijin adaptat pentru unele țări privind implementarea la nivel național a planificării forței de muncă din sectorul sanitar
  • să promoveze și să documenteze aceste acțiuni pe site.

Acțiunea comună privind planificarea și prognozarea forței de muncă din domeniul sănătății

Această acțiune comună a Comisiei, finanțată prin programul în domeniul sănătății, numără 30 de membri asociați și 34 de colaboratori din 28 de țări europene care își unesc forțele pentru a face progrese în domeniu.

Planul de acțiune privind personalul sanitar din UE (2012)

Pentru a aborda aceste provocări și pentru a stimula ocuparea forței de muncă, în 2012 Comisia Europeană a pregătit un plan de acțiune cu scopul de a încuraja țările UE să conlucreze pentru:

  • îmbunătățirea planificării și prognozării forței de muncă din domeniul sănătății
  • anticiparea necesităților viitoare în materie de calificări și îmbunătățirea dezvoltării profesionale continue.