Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Pregled

Zmogljivost zdravstvenega sistema, da opravlja zdravstvene storitve in izpolnjuje spreminjajoče se zahteve po oskrbi, je močno odvisna od razpoložljivosti ustrezno usposobljenih in prilagodljivih delavcev. Zdravstveni sistemi, ki podpirajo visoke stopnje začetne izobrazbe in usposobljenosti ter vlagajo v stalen strokovni razvoj, so veliko bolje opremeljeni za inovativno in integrirano reševanje glavnih izzivov, s katerimi se spopada EU.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

Stanje zdravstva v EU in spremljajoče poročilo opozarjata na pomen reform, ki rešujejo kritične težave zaposlovanja v zdravstvu, denimo ponudba na trgu dela, razporejanje delavcev, zagotovitev različnih tradicionalnih znanj, in tako omogočajo boljše delovanje preventivnega in primarnega zdravstva ter integriranih storitev.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

The Evropska komisija spodbuja predvidevanje in načrtovanje potreb po zdravstvenih delavcih v EU v podporo državam EU pri praktični krepitvi nacionalnih zmogljivosti v zdravstvu.

Težave in zahteve od leta 2012 pomaga reševati z naslednjimi pobudami:

Mreža strokovnjakov za podporo načrtovanju in predvidevanju potreb po delavcih v zdravstvu – SEPEN (2017–2018)

Mreža strokovnjakov za predvidevanje in načrtovanje potreb, zadnji ukrep zdravstvenega programa EU, spodbuja izmenjavo strokovnega znanja o delovni sili v zdravstvu.

Nadaljuje delo skupnega ukrepa za načrtovanje in predvidevanje potreb po zdravstvenih delavcih (2013–2016) in si prizadeva:

  • vzpostaviti mrežo strokovnjakov, ki bo omogočila strukturiranje in izmenjavo znanja, ponudila forum za reševanje izzivov glede potreb po zdravstvenih delavcih
  • pripraviti pregled politik vseh držav EU na področju zaposlovanja v zdravstvu
  • organizirati evropske delavnice za izmenjavo znanja in dobrih praks v zaposlovanju v zdravstvu
  • ponuditi nekaterim državam individualno podporo pri nacionalnem načrtovanju potreb po zdravstvenih delavcih
  • objaviti dokumente in evidenco teh ukrepov na spletišču

Skupni ukrep za načrtovanje in predvidevanje potreb po zdravstvenih delavcih (2013–2016)

V tem skupnem ukrepu, ki ga je Komisija financirala z zdravstvenim programom, je sodelovalo 30 pridruženih partnerjev in 34 sodelujočih partnerjev iz 28 evropskih držav.

Akcijski načrt za zdravstvene delavce v EU (2012)

Evropska komisija se je leta 2012 lotila izzivov v zaposlovanju v zdravstvu z akcijskim načrtom, ki je vzpostavil sodelovanje držav članic pri:

  • boljšem predvidevanju in načrtovanju potreb po zdravstvenih delavcih
  • predvidevanju prihodnjih potreb po znanju in usposobljenosti in izboljšanju stalnega strokovnega razvoja