Gå direkt till innehållet
Public Health

Översikt

Sjukvårdens förmåga att utföra tjänster och tillgodose olika vårdbehov är till stor del beroende av att det finns flexibel personal med rätt kompetens. Sjukvårdssystem som stöder en god grundutbildning och stora investeringar i fortbildning är bättre rustade för att ta fram innovativa och integrerade lösningar på de stora problem som EU står inför.

externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg
externalinternal_forces.jpg

Initiativet Hälsotillståndet i EU och den tillhörande rapporten uppmärksammar vikten av reformer som kan lösa viktiga vårdpersonalproblem som tillgång, spridning och kompetens. Det är nödvändigt för att stärka förebyggande vård, primärvård och integrerade tjänster.

driving_forces.jpg
driving_forces.jpg
driving_forces.jpg

EU-kommissionen uppmuntrar planering och prognoser för vårdpersonal i hela EU och bistår medlemsländerna i deras arbete.

Sedan 2012 har kommissionen bidragit till att möta utmaningar och efterfrågan genom följande initiativ:

Sepen – expertnätverk för planering och prognoser för vårdpersonal (2017–2018)

Expertnätverket Sepen bidrar med expertis och kunskapsutbyte om planering och prognoser för vårdpersonal. Sepen är den senaste insatsen inom EU:s folkhälsoprogram.

Det nya nätverket bygger vidare på arbetet inom den gemensamma åtgärden på samma område 2013–2016 och ska

  • utveckla expertnätverk som kan strukturera och utbyta kunskap och utgöra ett forum för att lösa problem när det gäller vårdpersonal
  • kartlägga nationella vårdpersonalstrategier i alla EU-länder
  • främja kunskapsutbyte och utbyte av goda lösningar i fråga om vårdpersonal genom europeiska workshoppar
  • hjälpa vissa länder med deras nationella vårdpersonalplanering
  • publicera och dokumentera insatserna på webbplatsen.

Gemensam åtgärd för planering och prognoser för vårdpersonal (2013–2016)

I kommissionens gemensamma åtgärd inom folkhälsoprogrammet arbetade 30 associerade partner och 34 samarbetspartner från 28 europeiska länder tillsammans för att förbättra situationen på området.

Handlingsplan för vårdpersonalen i EU (2012)

Med handlingsplanen från 2012 vill EU-kommissionen uppmuntra medlemsländerna att samarbeta om de här utmaningarna och öka sysselsättningen genom att

  • förbättra planering och prognoser för personalbehovet
  • förutse framtida kompetensbehov och förbättra fortbildningen.