Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem13 oktobris 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

13-14 October 2016, Lisbon: Joint Action on Reducing Alcohol-related Harm shares its results