Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem2 jūnijs 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Call for tender for pilot project providing support to women with an alcohol problem, to reduce risks, in particular during pregnancy