Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem13 janvāris 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Commission supports blood services to increase COVID-19 convalescent plasma collection