Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie16 marec 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicator on self-perceived health by sex, age and educational level updated with 2014 data (ECHI 33)