Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem19 marts 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on hospital beds updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 62)