Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem23 augusts 2019Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on life expectancy (ECHI 10) and Healthy Life Years (ECHI 40a) updated with most recent Eurostat data