Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie19 marec 2020Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Indicators on vaccination coverage in children (ECHI 56) updated with 2017 WHO data