Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie10 marec 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Presentations - High level group on nutrition and physical activity (Brussels, 8 March 2016)