Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie30 január 2017Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Publication - Costs of unsafe care and costeffectiveness of patient safety programmes