Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie14 júl 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Questions and answers on the proposal for a new legislation on blood, tissues, and cells