Skip to main content
Public Health

Dobrovoljne razmjene

Ministarstva zdravstva država članica EU-a potiče se da pri donošenju odluka koriste analizu i uvide iz ciklusa „Ukratko o zdravlju:Europa” (Health at a Glance: Europe), profila zdravlja država članica te popratnog izvješća. U tom kontekstu moguće je zatražiti dobrovoljnu razmjenu sa stručnjacima koji su tu analizu proveli kako bi se njihovo stručno znanje iskoristilo za bolje razumijevanje istaknutih pitanja te izradu mjera politike koje bi mogle biti odgovor na ta pitanja.

Dobrovoljne razmjene na zahtjev organiziraju stručnjaci iz Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i Opservatorija (European Observatory on Health Systems and Policies) u bliskoj suradnji s nacionalnim zdravstvenim tijelima koja su zatražila razmjenu. Time se državama članicama EU-a daje prilika da pojedinačno ili u malim skupinama razmotre bitna pitanja iz svojih profila zdravlja, odnosno iz popratnog izvješća i ciklusa „Ukratko o zdravlju:Europa”.

Dobrovoljne razmjene imaju sljedeće ciljeve:

  • olakšati dijalog i razmjenu informacija
  • omogućiti bolje razumijevanje temeljnih pitanja
  • omogućiti razmjenu dobrih primjera iz prakse
  • poduprijeti nacionalne mjere politike, ako je to potrebno.

Opseg, sadržaj i oblik svake dobrovoljne razmjene prilagođavaju se potrebama i željama države sudionice. Među ostalim mogu imati oblik seminara, radionice, simpozija ili dijaloga o politikama.