Prejsť na hlavný obsah
Public Health

Prehľad

Alkohol spôsobuje závažné zdravotné problémy. V EÚ je zodpovedný za viac ako 7 % zdravotných problémov a predčasných úmrtí. Aj uvážlivá konzumácia zvyšuje dlhodobé riziko výskytu určitých srdcových chorôb, poškodení pečene a rakoviny. Časté pitie väčšieho množstva alkoholických nápojov zas môže viesť k závislosti.

Za vnútroštátnu politiku v oblasti alkoholu nesú hlavnú zodpovednosť krajiny EÚ. Vykonávanie stratégie EÚ v oblasti požívania alkoholu z roku 2006, ktorej cieľom je poskytnúť krajinám podporu pri znižovaní negatívnych následkov požívania alkoholu, bola posúdené v roku 2009 a 2013.

Trendy a vývoj v oblasti konzumácie alkoholu a negatívne následky súvisiace s požívaním alkoholu v EÚ monitoruje Informačný systém EÚ o otázkach alkoholu a zdravia (EUSAH). Fungovanie systému EUSAH je zabezpečené prostredníctvom spolupráce medzi Európskou komisiou a Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v rámci programu EÚ v oblasti zdravia. Profily krajín, ktoré sa pravidelne uverejňujú v rámci spolupráce medzi EÚ a WHO, poskytujú prehľad o situácii v jednotlivých krajinách EÚ.

Koordinácia na úrovni EÚ

Výbor pre národné politiky a činnosti v oblasti kontroly alkoholu (CNAPA) zohráva významnú úlohu pri uľahčovaní spolupráce a koordinácie medzi krajinami EÚ a prispieva k ďalšiemu rozvoju politiky.

Výbor pre národné politiky a činnosti v oblasti kontroly alkoholu (CNAPA)

Výbor, ktorý tvoria národní delegáti menovaní krajinami EÚ, zasadá dvakrát ročne v Luxemburgu. Jeho hlavným cieľom je výmena najlepších postupov, dosiahnutie zbližovania vnútroštátnych politík v oblasti kontroly alkoholu v EÚ.

Propagácia a podpora

Z programu Komisie v oblasti zdravia sa financujú projekty a iné iniciatívy zamerané na zníženie negatívnych následkov požívania alkoholu. V rámci jednotnej akcie na obdobie 2014 – 2016 sa poskytla krajinám EÚ podpora pri znižovaní negatívnych následkov požívania alkoholu.