Skip to main content
Public Health

Projekty

Inovačné projekty na podporu rozvoja zdravia môžu získať finančné prostriedky EÚ z programu Zdravie v rámci vykonávania stratégie EÚ v oblasti zdravia .

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny od roku 2005 vyhlasuje výzvy na predkladanie návrhov na projekty a granty, organizuje konferencie a riadi vzťahy s príjemcami finančnej pomoci z programu Zdravie.

V novembri 2013 zorganizovala agentúra seminár zameraný na výmenu osvedčených postupov v projektoch prevencie závislosti.