Ugrás a fő tartalomra
Public Health

Az egészségügyi beruházások hatékony módjairól tanácsot szolgáltató szakértői testület az Európai Bizottság által létrehozott független interdiszciplináris csoport, amely nem kötelező erejű független szaktanácsadást nyújt a hatékony, hozzáférhető és reziliens egészségügyi rendszerekkel kapcsolatos kérdésekben. A szakértői testület célja, hogy támogassa az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságot a tényeken alapuló szakpolitikai döntéshozatalra irányuló erőfeszítéseiben, információkkal lássa el a nemzeti szakpolitikai döntéshozókat az egészségügyi rendszerek minőségének és fenntarthatóságának javítása érdekében, valamint hogy előmozdítsa az információk, a szakértelem és a bevált gyakorlatok átadását szolgáló uniós szintű együttműködést.

Szakterület

A testület tevékenysége – a teljesség igénye nélkül – a következő területekre terjed ki: alapellátás, kórházi ellátás, gyógyszerek, kutatás és fejlesztés, megelőzés és egészségfejlesztés, a szociális védelmi ágazattal való kapcsolatok, határokon átnyúló kérdések, rendszerfinanszírozás, információs rendszerek és betegnyilvántartások, illetve egészségi egyenlőtlenségek.

Összetétel

A szakértői testület 17 szakértőből áll, akik 2019 decemberében kapták meg 3 évre szóló megbízatásukat. Kinevezésükre nyílt pályázati felhívást, illetve értékelési és kiválasztási eljárást követően került sor. Ezáltal biztosított az érintett szakterületek kiegyensúlyozott képviselete, illetve a földrajzi és a nemek közötti egyensúly.

A személyes minőségükben kinevezett szakértők elismert, független tudósok, akik több mint 10 éves szakmai és multidiszciplináris tapasztalattal rendelkeznek az egészségügy területén.

Munkamódszerek

Ha a Bizottságtól szakvélemény kidolgozására vonatkozó felkérést (megbízatást) kap, a szakértői testület releváns szakértelemmel rendelkező tagjaiból szerkesztői csoportot hoz létre.

A tagok részt vesznek a plenáris üléseken és a szerkesztői csoportokban, illetve a Bizottság kérésére más, szakterületük szempontjából releváns tevékenységekben is.

A szerkesztői csoportok elnöki feladatait a testület egyik tagja látja el. A testület a tagok közül kijelöl egy előadót, aki összegyűjti az információkat, felülvizsgálja a véleménytervezeteket és biztosítja, hogy a jelentések időben elkészüljenek.

A szakvélemény véglegesítése előtt nyilvános meghallgatásra kerül sor, ahol az érdekelt felek megoszthatják véleményüket a véleménytervezettel kapcsolatban.

Működési elvek

A testület a kiválóság, a függetlenség, a multidiszciplinaritás, az átláthatóság és a titoktartás elveivel összhangban végzi feladatait.

A szakértői testület tagjainak kötelezettségvállalási, titoktartási és érdekeltségi nyilatkozatot kell tenniük, mielőtt részt vesznek egy témához kapcsolódó munkában. Az érdekeltségi nyilatkozatokat szóban minden egyes ülésen meg kell erősíteni.

Jogi dokumentumok

A testület működésével kapcsolatos dokumentumok