Направо към основното съдържание
Public Health

Комитет на ЕС за здравна сигурност (КЗС)

Комитетът на ЕС за здравна сигурност беше създаден през 2001 г. по искане на министрите на здравеопазването от ЕС като неформална консултативна група по здравната сигурност на европейско равнище. През 2013 г. Решение № 1082/2013/ЕС формализира и засили ролята си. Комитетът има мандат за укрепване на координацията и споделяне на добри практики и информация за националните дейности за готовност. Държавите членки също така се консултират взаимно в рамките на Комитета с цел координиране на националните мерки в отговор на сериозни трансгранични заплахи за здравето, включително събития, обявени от Световната здравна организация за извънредни ситуации за общественото здраве в световен мащаб в съответствие с Международните здравни правила. Освен това Комитетът обсъжда и комуникационни послания към здравните специалисти и обществеността с цел да се осигури последователна и съгласувана информация, адаптирана към нуждите и обстоятелствата на отделните държави членки. Той се председателства от представител на Комисията, която също така осигурява секретариат.

За повече информация:

Списък на органите, към които принадлежат представителите в Комитета за здравна сигурност

Членове:

Австрия — Федерално министерство на труда, социалните въпроси, здравеопазването и защитата на потребителите Италия – Министерство на здравеопазването
Белгия — Министерство на здравеопазването, безопасността на хранителната верига и околната среда Латвия — Държавен медицински център за спешна медицинска помощ
България — Министерство на здравеопазването + Национален център за заразни и паразитни болести Литва — Министерство на здравеопазването + Център за извънредни здравни ситуации
Хърватия — Национален институт по обществено здраве Люксембург – Министерство на здравеопазването
Кипър – Министерство на здравеопазването Малта — Министерство на енергетиката и здравеопазването + Служба за обществено здравеопазване
Чехия — Министерство на здравеопазването + Национален институт за обществено здраве Нидерландия — Министерство на здравеопазването, социалните грижи и спорта
Дания — Датска здравна служба Полша — Главен санитарен инспекторат
Естония — Съвет по здравеопазване + Министерство на социалните въпроси Португалия — Генерална дирекция „Здравеопазване“
Финландия – Министерство на социалните въпроси и здравеопазването Румъния — Министерство на здравеопазването + Национален институт за обществено здраве
Франция – Министерство на здравеопазването Словакия — Орган за обществено здраве
Германия – Федерално министерство на здравеопазването Словения – Министерство на здравеопазването
Гърция — Гръцки център за контрол и профилактика на заболяванията Испания – Министерство на здравеопазването, социалните услуги и равенството
Унгария — Министерство на човешките ресурси Швеция — Министерство на здравеопазването и социалните въпроси + Агенция за обществено здраве + Национален съвет за здравеопазване и социални грижи
Ирландия – Министерство на здравеопазването  
 

Наблюдатели:

Исландия — Дирекция „Здравеопазване“ Сърбия – Министерство на здравеопазването
Лихтенщайн — Служба за обществено здраве Турция — Турска институция за обществено здраве
Норвегия — Министерство на здравеопазването и услугите за полагане на грижи + Норвежки институт по обществено здраве