Ugrás a fő tartalomra
Public Health

Áttekintés

A közegészségügy terén az EU a következő célokat helyezte a harmadik országokkal és a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés középpontjába:

 • az emberek jó egészségi állapotának előmozdítása az EU határain innen és túl,
 • a legmagasabb színvonalú közegészségügyi alapelvek, normák és jogszabályok érvényre juttatása,
 • a globális közegészségügyi politika részeként a figyelem ráirányítása a globális egészségügyi kérdésekre,
 • az egyes uniós országok és régiók között az egészségügy terén fennálló egyenlőtlenségek kezelése.

E célok teljesítéséhez az EU különböző szakpolitikai intézkedéseket léptetett életbe, és szorosan együttműködik az érdekelt felekkel.

Ezen túlmenően az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) aktív szerepet vállal különböző nemzetközi programokban.

Együttműködés harmadik országokkal

Az EU az egészségügy terén Unión kívüli országokkal is együttműködik annak érdekében, hogy általánossá váljon a jó egészségi állapot és szélesebb körben érvényesüljenek a színvonalas közegészségügyi ellátás alapelvei, normái és szabályai.

Együttműködő felek:

 • nem uniós országok szerte a világon, kétoldalú megállapodások alapján;
 • potenciális tagjelöltek és tagjelölt országok;
 • az európai szomszédságpolitika által érintett szomszédos országok.

Kétoldalú együttműködés a világ más országaival

Az EU világszerte számos országgal kötött kétoldalú partnerségi és együttműködési megállapodást. Ezek a megállapodások rögzítik a közegészségügy területén folytatott együttműködés általános keretét, valamint megadják az alapját az egyes tagállamok és a nem uniós országok közötti kétoldalú együttműködésnek.

Konkrét szakmai kérdésekben az Európai Bizottság (az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság) esetenként ágazati megállapodásokat köt a tagállami minisztériumokkal.

Potenciális tagjelöltek és tagjelölt országok

Az EU az uniós egészségügyi szakpolitikával kapcsolatban tanácsokkal látja el az uniós tagságra pályázó országokat (azaz a tagjelölt országokat) valamint a potenciális tagjelölteket, és figyelemmel kíséri, hogyan közeledik ezeknek az országoknak a szabályozása és gyakorlata az uniós egészségügyi normákhoz és elvekhez. Az uniós tagságra irányuló tárgyalások vonatkozó fejezetei:

 • közegészségügy: a fogyasztó- és egészségvédelemről szóló 28. fejezet;
 • gyógyszerek: az áruk szabad mozgásáról szóló 1. fejezet

Az Európai Bizottság támogatást és iránymutatást nyújt ezeknek az országoknak, valamint figyelemmel kíséri az uniós jogszabályok átültetésének folyamatát.

A technikai segítségnyújtás és információcsere (TAIEX) mechanizmusa és az EU tagállami hatóságaival folytatott ikerintézményi programok segítenek az érintett országoknak egészségügyi normáikat hozzáigazítani az uniós normákhoz, és az igényeknek megfelelően fejleszteni intézményi-közigazgatási hátterüket.

Szomszédos országok

Az EU külpolitikájának fontos eleme az európai szomszédságpolitika (ENP), amely 16 szomszédos országra terjed ki.

Alapját az EU és az egyes partnerországok által egyeztetett kétoldalú cselekvési tervek adják, amelyek 3–5 éves időszakra meghatározzák a reformok menetrendjét, az egyedi prioritásoktól függően például a következők tekintetében:

 • egészségügyi és közegészségügyi reform, egészségpolitikai párbeszéd,
 • egészségügyi adatok és ismeretek,
 • a fertőző betegségek és más egészségügyi veszélyek elleni küzdelem.

A partnerség megnyitja a lehetőséget különböző képzések, például az intervenciós epidemiológiai képzés mediterrán programja (MediPIET), valamint az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC) folytatandó együttműködés előtt.

A Bizottság szorosan együttműködik azzal a három kelet-európai országgal, amelyek társulási megállapodást kötöttek az EU-val (Ukrajna, Moldova és Grúzia). Segíti őket a közegészségügyi szabályozás közelítésében, valamint az általános közegészségügyi reformok elindításában.

A politikát pénzügyi eszközök is támogatják (TAIEX és az ikerintézményi programok).