Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem29 marts 2011Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

8th plenary meeting of the European Alcohol and health Forum, Brussels, 08 April 2011 - Draft agenda available