Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem22 marts 2021Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on medical technologies (MRI units and CT scanners) updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 66)