Skip to main content
Public Health
Nyhet22 mars 2021Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

Indicators on medical technologies (MRI units and CT scanners) updated with most recent Eurostat statistics (ECHI 66)