Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem5 janvāris 2016Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

Indicators on Population below poverty line by sex and age updated with 2014 data (ECHI 9a)