Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem28 februāris 2017Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

SCHEER - Minutes of 6th Working Group Meeting on the safety of PIP silicone breast implants of 24 February 2017