Skip to main content
Public Health
Naujienų pranešimas12 gruodis 2017Sveikatos ir maisto saugos generalinis direktoratas

Summary of the 2016 annual reporting of serious adverse reactions and events for blood and blood components