Skip to main content
Public Health
Wiadomość prasowa24 sierpień 2021Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Summary report - Subgroup on Traceability and Security Features established by the Expert Group on Tobacco Policy (30 June 2021)