Glavni sadržaj
Public Health

Pregled

Štetne posljedice uživanja alkohola velik su problem u pogledu javnog zdravlja u EU-u te uzrokuju više od 7 % svih oboljenja i slučajeva prijevremene smrti. Čak i umjerena konzumacija alkohola povećava dugoročni rizik određenih bolesti srca, jetre i raka, a česta konzumacija velikih količina alkohola može dovesti do ovisnosti.

Države članice EU-a snose glavnu odgovornost za svoje nacionalne politike u vezi s alkoholom. Provedba strategije EU-a o alkoholu iz 2006., čiji je cilj državama članicama pružiti podršku u smanjenju štetnih posljedica uživanja alkohola, ocijenjena je 2009. i 2013.

Europski informacijski sustav o alkoholu i zdravlju (EUSAH) prati trendove i kretanja u pogledu konzumacije alkohola i štetnih posljedica uzrokovanih uživanjem alkohola u EU-u. EUSAH djeluje kroz suradnju Europske komisije i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u okviru zdravstvenog programa EU-a. Profili zemalja, koji se redovito objavljuju u okviru suradnje između Europske unije i Svjetske zdravstvene organizacije, nude pregled stanja u pojedinim državama članicama EU-a.

Koordinacija na razini EU-a

Odbor za nacionalnu alkoholnu politiku i mjere (CNAPA) ima važnu ulogu u olakšavanju suradnje i koordinacije između država članica EU-a te pridonošenju daljnjem razvoju politika.

Odbor za nacionalnu alkoholnu politiku i mjere (CNAPA)

Odbor čine nacionalni predstavnici koje je imenovala njihova država članica EU-a i sastaje se dva puta godišnje u Luxembourgu. Glavni su ciljevi odbora razmjena najboljih praksi te postizanje usklađenosti u pogledu nacionalnih alkoholnih politika u EU-u.

Promicanje i potpora

Komisijinim programom zdravlja financiraju se projekti i druge inicijative koje se bave problemom štetnih posljedica uživanja alkohola. Zajedničkom akcijom EU-a za razdoblje 2014. – 2016. pruža se potpora državama članicama EU-a u smanjenju štetnih posljedica uživanja alkohola.