Gå direkt till innehållet
Public Health

Översikt

Biocidprodukter används för att bekämpa organismer som skadar människors eller djurs hälsa, miljön eller människans verksamhet. Skadliga organismer är bland annat skadegörare (t.ex. insekter, råttor och möss) och mikroorganismer (t.ex. bakterier, virus och mögel).

Biocidprodukter omfattar bland annat

  • insektsdödande medel (utom de som används för växtskydd och regleras i förordning (EU) nr 1107/2009)
  • insektsavvisande medel
  • desinfektionsmedel
  • konserveringsmedel för material som trä, plast och fibrer
  • båtbottenfärg.

De spelar en viktig roll i vår vardag och skyddar t.ex. mot

  • vektorburna sjukdomar (t.ex. malaria, denguefeber och chikungunya)
  • livsmedelsburna sjukdomar (t.ex. salmonella och listerios)
  • vårdrelaterade infektioner (t.ex. MRSA).

Biocidprodukter används också ofta i material som plast, färger, textilier och trä för att skydda dem mot mikroorganismer, svampar eller insekter.

Men på grund av sina inneboende egenskaper kan biocidprodukterna utgöra en risk för människor, djur och miljö. EU har därför infört stränga regler och förfaranden för att minimera riskerna.

Regler för att minska riskerna

EU har ett regelverk som gäller i alla EU-länder. På så sätt vill man säkra att riskerna bedöms noga innan biocidprodukter släpps ut på marknaden. Europeiska kemikaliemyndigheten ger EU-kommissionen och medlemsländerna den tekniska och vetenskapliga hjälp de behöver för att utföra de uppgifter som fastställs i förordningen.

Verksamma ämnen

Innan verksamma ämnen kan användas i biocidprodukter i EU måste de bedömas och godkännas.

Biocidprodukter

Alla biocidprodukter som släpps ut på marknaden måste vara dokumenterat säkra för människor, djur och miljö. De ska också ha visat sig vara effektiva för sitt ändamål.

Behandlade varor

Förordningen gäller inte bara biocidprodukter, utan också varor och blandningar som har behandlats med eller innehåller en biocidprodukt.