Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Skupina strokovnjakov o učinkovitem vlaganju v zdravstvo je interdisciplinarna in neodvisna skupina, ki jo je ustanovila Evropska komisija za zagotavljanje nezavezujočih nasvetov o vprašanjih, povezanih z učinkovitimi, dostopnimi in odpornimi zdravstvenimi sistemi. Skupina strokovnjakov podpira Generalni direktorat za zdravje in varnost hrane pri pripravi politik na podlagi dokazov, pripomore k oblikovanju nacionalnih politik za izboljšanje kakovosti in vzdržnosti zdravstvenih sistemov ter spodbuja sodelovanje na ravni EU za izboljšanje informacij, strokovnega znanja in izmenjave najboljših praks.

Strokovno znanje

Področja dejavnosti med drugim vključujejo primarno oskrbo, bolnišnično oskrbo, farmacevtske izdelke, raziskave in razvoj, preventivo in promocijo zdravja, povezave s sektorjem socialne zaščite, čezmejna vprašanja, financiranje zdravstvenega sistema, informacijske sisteme in registre bolnikov, neenakosti na področju zdravja.

Sestava

Skupino strokovnjakov sestavlja 17 strokovnjakov, ki so bili imenovani decembra 2019 za obdobje 3 let. Imenovani so bili na podlagi javnega razpisa, postopka ocenjevanja in izbire, ki zagotavlja uravnoteženo zastopanost ustreznih področij strokovnega znanja ter odraža geografsko ravnovesje in uravnoteženo zastopanost spolov.

Strokovnjaki so neodvisni znanstveniki, imenovani za delovanje v svojem imenu, z več kot 10 leti poklicnih in multidisciplinarnih izkušenj na področju zdravja.

Delovne metode

Kadar Komisija prosi skupino strokovnjakov za nasvet (mandat) za pripravo mnenja, oblikuje skupino za pripravo osnutka mnenja, ki jo sestavljajo člani odbora z ustreznim strokovnim znanjem.

Člani se udeležujejo plenarnih sestankov, sodelujejo v redakcijskih skupinah, na zahtevo Komisije pa lahko sodelujejo tudi pri drugih dejavnostih, kjer je njihova udeležba pomembna.

Redakcijskim skupinam predseduje član skupine. Skupina izmed članov imenuje poročevalca, ki zbira informacije, pregleduje osnutke mnenj in skrbi za pravočasno pripravo poročil.

Pred dokončnim oblikovanjem mnenja se pripravi javno posvetovanje, v okviru katerega lahko deležniki razpravljajo o osnutku mnenja.

Način delovanja

Odbor opravlja svoje naloge v skladu z načeli odličnosti, neodvisnosti, medsektorskega pristopa, preglednosti in zaupnosti.

Člani strokovne skupine morajo pred sodelovanjem pri delu skupine podpisati izjavo o zaupnosti, zavezanosti in interesu. Izjave o interesu se pred sestanki ustno dopolnijo.

Pravni dokumenti

Dokumenti o delovanju skupine