Põhisisu juurde
Public Health

Tervishoiusüsteemide tulemuslikkust on vaja hinnata, et mõista, kuidas need toimivad ja kuidas neid saaks täiustada. See on keerukas protsess, mis sisaldab statistilisi mõõtmisi, põhjalikku analüüsi ja praktiliste meetmete väljatöötamist. Usaldusväärne tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamine saavutatakse ühismeetmete kaudu, milles osalevad muu hulgas poliitikakujundajad, statistikaametid, teadlased, tervishoiuteenuste osutajad ja patsiendid.

Eksperdirühm lähtub poliitika kujundamisel usaldusväärsest tõenditel põhinevast lähenemisviisist. See võib täita ka tervishoiuteenuste osutajatele mõeldud strateegilise raamistiku rolli, mille abil jälgida edusamme ja hinnata parimaid tavasid, sidudes tervisetulemused tervishoiusüsteemi strateegiate ja funktsioonidega.

Lisaks pakub heal tasemel tulemuslikkuse hindamine läbipaistvust ja objektiivseid tõendeid, mis suurendavad vastutust kodanike ees. Põhjalikud teadmised tervishoiusüsteemide toimimisest on eeltingimus töötamaks välja tõhusaid täiendusi, mis toovad patsientidele kasu.

Eksperdirühm

Euroopa Komisjon moodustas tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamise eksperdirühma, et luua ELi liikmesriikidele foorum kogemuste vahetamiseks selles valdkonnas ning toetada riikide poliitikakujundajaid, määrates kindlaks tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamiseks vajalikud vahendid ja meetodid. Eksperdirühma töösse panustavad ka sellised rahvusvahelised organisatsioonid nagu Maailma Terviseorganisatsioon ja OECD.

Eksperdirühma iga-aastane töö lähtub prioriteetsetest valdkondadest. Nende puhul pööratakse tähelepanu selliste vahendite ja meetodite kindlakstegemisele, mis aitavad igal aastal hinnata eri teemat (nt hoolduse kvaliteet, integreeritud hooldus ja esmatasandi arstiabi).

Eksperdirühm toetab kohandatud tegevust riikides, kes on asjaomaste süsteemide toimimise hindamisest riigi tasandil rohkem huvitatud. Tervishoiusüsteemide tulemuslikkuse hindamise eksperdirühma jaoks on oluline ka poliitiline tähelepanu, et selle saavutatud tulemused aitaksid kaasa usaldusväärsele poliitikakujundamisele.

expertgp_strands.jpg

Eksperdirühma aruanded

Seotud teave