Skip to main content
Public Health
Meddelelse19 Maj 2022Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed

Updated rolling plan - Implementation of the Regulation on health technology assessment (May 2022)