Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Medicinski pripomočki in in vitro diagnostični medicinski pripomočki imajo ključno vlogo pri reševanju življenj, saj zagotavljajo inovativne zdravstvene rešitve za diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, napovedovanje, prognozo, zdravljenje ali lajšanje bolezni.

EU ima konkurenčen in inovativen sektor medicinskih pripomočkov, za katerega je značilna dejavna vloga malih in srednjih podjetij. Podpira ga regulativni okvir, katerega cilj je zagotoviti nemoteno delovanje notranjega trga, temelji pa na visoki ravni varovanja zdravja pacientov in uporabnikov.

Na trgu EU je več kot 500 000 vrst medicinskih pripomočkov in in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov. Primeri medicinskih pripomočkov so obliži, kontaktne leče, rentgenske naprave, srčni spodbujevalniki, prsni vsadki, aplikacije programske opreme in umetni kolki. In vitro diagnostični medicinski pripomočki se uporabljajo za testiranje vzorcev, gre pa med drugim za krvne teste za HIV, teste za ugotavljanje nosečnosti in sisteme za spremljanje krvnega sladkorja za diabetike.

Sektor medicinskih pripomočkov je bistven za zagotavljanje zdravstvenega varstva državljanom in pomemben akter v evropskem in svetovnem gospodarstvu.

Sektorski izzivi

Kot sektor, ki se nenehno in hitro razvija, lahko vzdrževanje trajnostnega sklopa predpisov, ki zagotavljajo varnost, hkrati pa tudi inovacije, pomeni nekatere izzive na nacionalni, evropski in mednarodni ravni.

  • Sistemi javnega zdravstva
    • Sistemi javnega zdravstva EU se morajo prilagoditi novim in nastajajočim potrebam. To zahteva razvoj skupnega razumevanja ciljev zdravstvenega varstva, da bi premagali neenakosti in skrbeli za starajočo se družbo.
  • Dostop do zdravstvenega varstva
    • Ker je dostopnost zdravstvenega varstva za paciente in nacionalne zdravstvene sisteme lahko draga, mora EU pacientom zagotoviti boljši dostop do medicinskih pripomočkov po dostopnih cenah.
  • Ohranjanje inovativnosti
    • Za spodbujanje inovacij je treba raziskave in razvoj prilagoditi nastajajočemu znanstvenemu in tehnološkemu napredku ter preiti na krožno in zeleno gospodarstvo, pri tem pa ohraniti konkurenčnost.

Delo Evropske komisije

Ključni cilj Evropske komisije je povečanje konkurenčnosti ob hkratnem zagotavljanju varnosti in učinkovitosti medicinskih pripomočkov. Da bi dosegla ta cilj, ima Komisija redne stike z združenji pacientov in industrijskimi združenji ter tako išče načine, kako pacientom zagotoviti inovacije, hkrati pa pomagati podjetjem in ohranjati rast.

Izstop Združenega kraljestva iz EU