Direct naar de inhoud
Public Health

Overzicht

Biociden worden gebruikt om organismen te bestrijden die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens of dier of voor het milieu, of die schade toebrengen aan de activiteiten van de mens. Onder schadelijke organismen vallen ook plagen (zoals insecten, ratten en muizen) en micro-organismen (zoals bacteriën, virussen, schimmels).

Het begrip biociden omvat onder meer:

  • insecticiden (behalve gewasbeschermingsmiddelen die al onder Verordening (EU) nr. 1107/2009 vallen)
  • insectenwerende middelen
  • desinfecteermiddelen
  • conserveermiddelen voor producten zoals hout, kunststoffen en vezels
  • aangroeiwerende verf voor de bescherming van scheepsrompen

Deze producten spelen een belangrijke rol in het dagelijks leven van de EU-burgers en beschermen hen tegen:

  • door insecten overgedragen ziekten (zoals malaria, knokkelkoorts of chikungunya)
  • bacteriën die via onze voeding ziekten veroorzaken (zoals salmonella, listeria)
  • ziekenhuisinfecties (zoals MRSA)

Ze worden ook op grote schaal gebruikt in materialen zoals kunststoffen, verf, textiel en hout, om ze te beschermen tegen micro-organismen, schimmels of insecten.

Maar vanwege hun intrinsieke eigenschappen van biociden kunnen ze ook risico's opleveren voor mensen, dieren en het milieu. Daarom heeft de EU strenge regels en procedures vastgesteld om deze risico’s tot een minimum te beperken.

Een kader dat de risico’s beperkt

De EU beschikt over een geharmoniseerd wettelijk kader voor de hele EU dat ervoor zorgt dat de risico’s van elk biocide grondig worden geanalyseerd voordat het product op de markt wordt gebracht. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) biedt de Commissie en de EU-landen technische en wetenschappelijke ondersteuning zodat zij de procedures van de betrokken verordening tot een goed einde kunnen brengen.

Werkzame stoffen

De werkzame stoffen die in biociden worden gebruikt, moeten vooraf op EU-niveau beoordeeld en goedgekeurd worden.[node:41243:url]

Biociden

Een product mag pas in de handel worden gebracht nadat is aangetoond dat het veilig is voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu. Het moet ook doeltreffend zijn gebleken voor de beoogde toepassingen ervan.

MET BIOCIDEN BEHANDELDE VOORWERPEN

De verordening geldt niet alleen voor biociden, maar ook voor daarmee behandelde voorwerpen en voor mengsels die biociden bevatten.