Preskoči na glavno vsebino
Public Health

Pregled

Biocidni proizvodi se uporabljajo za zatiranje neželenih organizmov, ki škodujejo zdravju ljudi in živali ali povzročajo škodo gospodarskim dejavnostim. Ti škodljivi organizmi vključujejo škodljivce (npr. žuželke, podgane ali miši) in mikroorganizme (npr. bakterije, viruse, plesen).

Biocidni proizvodi med drugim vključujejo:

  • insekticide (razen tistih, ki se uporabljajo za fitofarmacevtske namene in jih ureja Uredba (EU) št. 1107/2009)
  • repelente proti žuželkam
  • razkužila
  • sredstva za zaščito lesa, plastike in veziva
  • premaze za preprečevanje obraščanja ladij

Pomembni so za vsakdanje življenje v EU, denimo za zaščito pred:

  • vektorskimi nalezljivimi boleznimi (malarija, denga ali čikungunja)
  • boleznimi, ki se prenašajo s hrano (npr. salmoneloza, listerioza)
  • bolnišničnimi okužbami (npr. MRSA)

Veliko se uporabljajo tudi v materialih, kot so plastika, barve, tekstil, les itd., in sicer za zaščito teh materialov pred propadanjem zaradi delovanja mikrobov, gliv ali žuželk.

Vendar so biocidni proizvodi zaradi svojih intrinzičnih lastnosti lahko nevarni za ljudi, živali in okolje. EU je zato sprejela stroga pravila in postopke za zmanjšanje teh tveganj.

Okvir za omejitev tveganja

EU zagotavlja vseevropski okvir in harmonizirana pravila, ki omogočajo ustrezno oceno tveganj, preden se biocidni proizvodi dajo na trg. Evropska agencija za kemikalije (ECHA) zagotavlja Evropski komisiji in državam EU tehnično in znanstveno podporo pri izvajanju različnih postopkov, določenih v uredbi.

Aktivne snovi

Aktivne snovi je treba pred uporabo v biocidnih proizvodih oceniti in odobriti za uporabo na ravni EU.

Biocidni proizvodi

Preden se dajo na trg, morajo biti biocidni proizvodi dokazano varni za zdravje ljudi, živali in okolja. Proizvod mora biti dokazano učinkovit za nameravano uporabo.

Tretirani izdelki

Uredba vsebuje določbe, ki se uporabljajo ne samo za biocidne proizvode temveč tudi za izdelke in zmesi, ki so bile tretirane z biocidnimi proizvodi ali jih vključujejo.