Pāriet uz galveno saturu
Public Health

Veselības aprūpes tehnoloģiju novērtējums (Health Technology Assessment – HTA) apkopo informāciju par medicīniskiem, ekonomiskiem, sociāliem un ētiskiem jautājumiem, kas saistīti ar veselības tehnoloģijas izmantojumu. Veselības tehnoloģijas ir, piemēram, zāles, profilakses metodes, diagnostikas iekārtas un cita veida medicīniskās iekārtas.

Kā tas darbojas?

Kad HTA iestādes tiek aicinātas novērtēt jaunu veselības tehnoloģiju, tām ir jānovērtē, vai tā darbojas labāk, tikpat labi vai sliktāk nekā citas esošās alternatīvas. Šajā nolūkā šīm iestādēm ir jānovērtē zāļu terapeitiskais efekts un arī iespējamās blaknes, ietekme uz dzīves kvalitāti un zāļu uzņemšanas veidi.

Novērtējot veselības tehnoloģiju, tiek novērtēti arī citi tehnoloģijas izmantojuma aspekti, piem., attiecīgie pacienta izdevumi un jaunā veselības tehnoloģijas veida izmantojuma ietekme uz veselības sistēmu organizāciju. Runa ir par daudzdisciplināru procesu, kas sistemātiski izskata medicīniskus, ekonomiskus, organizatoriskus, sociālus un ētiskus jautājumus, kas saistīti ar veselības tehnoloģijas izmantojumu.

Ietekme uz valsts lēmumu pieņemšanu

Veselības tehnoloģiju novērtēšanas pamatmērķis ir sniegt politikas veidotājiem ar pārbaudītiem datiem pamatotu informāciju, lai viņi varētu formulēt drošu, efektīvu, uz pacientu vērstu un izmaksu ziņā efektīvu veselības politiku. Valsts iestādes izmanto novērtējumu arī tad, kad tiek lemts, par kurām tehnoloģijām pacientiem nacionālā līmenī ir kompensējamas viņu attiecīgās izmaksas.