Skip to main content
Public Health

Mednarodne organizacije

Evropska unija pri pripravi, izvajanju in spodbujanju ukrepov javnega zdravja sodeluje z mednarodnimi organizacijami. Obstajajo posebni dogovori o sodelovanju z naslednjimi organizacijami:

  • Svetovna zdravstvena organizacija (SZO)
  • Svet Evrope
  • Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) – sodelovanje na področju zdravja

Sodelovanje med Evropsko komisijo in SZO temelji na izmenjavi pisem iz leta 2001, ki določa splošna načela, cilje in postopke, vključno z rednimi sestanki visokih uradnikov.

Komisija in regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo sta leta 2020 obnovila svojo zavezo za sodelovanje pri doseganju najvišjih ravni zdravja in varovanja zdravja v skladu s cilji trajnostnega razvoja, zlasti ciljem trajnostnega razvoja 3 o zdravju in dobrem počutju. Zavezala sta se k širjenju in poglobitvi sodelovanja na področju zdravstvene varnosti, zdravstvenih sistemov, nenalezljivih bolezni (zlasti raka), trajnostnih prehranskih sistemov in zdravja ter sodelovanja na področju zdravja z državami zunaj EU.

Sodelovanje poteka na 3 geografskih ravneh:

  • s sedežem SZO v Ženevi v zvezi z globalnimi vprašanji
  • z regionalnim uradom SZO za Evropo (v Københavnu) v zvezi z evropskimi vprašanji
  • z državami po svetu (sodelovanje na ravni držav).

Na področju nalezljivih bolezni Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) prav tako tesno sodeluje s SZO v zvezi s številnimi vprašanji. Sestanki potekajo na treh ravneh: politični, ravni visokih uradnikov in tehnični.

Komisija sodeluje v vlogi opazovalke na letnih srečanjih izvršilnega odbora SZO in Generalne skupščine SZO v Ženevi ter na letnih srečanjih regionalnega odbora SZO za Evropo. Skupaj z Evropsko službo za zunanje delovanje (EEAS) sodeluje z državami članicami EU pri pripravi skupnih izjav in pri pogajanjih z drugimi državami. Poleg tega sodeluje pri rednih posvetovanjih, ki jih organizira SZO, pri čemer skrbi za doslednost politik in ukrepov obeh strani.

Od leta 2015 Komisija sodeluje s SZO pri številnih projektih politike, ki jih financira Program EU za javno zdravje.

Okvirna konvencija Svetovne zdravstvene organizacije o nadzoru nad tobakom (FCTC) in Mednarodni zdravstveni pravilnik (IHR) sta pomembna elementa mednarodne zdravstvene zakonodaje, ki sta bila oblikovana pod okriljem SZO. Evropska komisija je dejavno sodelovala pri pogajanjih o Konvenciji in Mednarodnem zdravstvenem pravilniku ter spodbuja njuno izvajanje.

Evropska komisija in Svetovna zdravstvena organizacija skupaj s partnerji v pobudi za globalno zdravstveno varnost razvijata kažipot za skupno delo na naslednjih področjih:

  • pripravljenost na izredne dogodke
  • nalezljive bolezni, denimo HIV/AIDS in tuberkuloza
  • protimikrobna odpornost
  • imunizacija