Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie12 február 2021Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Commission publishes study on Assessment of the EU Member States’ rules on health data in the light of GDPR