Skip to main content
Public Health
Nyhet13 juli 2022Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

MDCG 2022-12 - Harmonised administrative practices and alternative technical solutions until Eudamed is fully functional (for IVDR)