Skip to main content
Public Health
Paziņojums par jaunumiem4 maijs 2022Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts

MDCG 2022-6 - Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 110(3) of the IVDR