Skip to main content
Public Health
Nyhet4 maj 2022Generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet

MDCG 2022-6 - Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 110(3) of the IVDR