Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie4 máj 2022Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

MDCG 2022-6 - Guidance on significant changes regarding the transitional provision under Article 110(3) of the IVDR