Skip to main content
Public Health
Tlačové oznámenie23 november 2016Generálne riaditeľstvo pre zdravie a bezpečnosť potravín

Press release - Europeans live longer, but extra years are not always spent in good health