Mur għall-kontenut ewlieni
Public Health

Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġja lill-pajjiżi tal-UE, li għandhom is-sikurezza pubblika u l-kura tas-saħħa fost ir-responsabbiltajiet ewlenin tagħhom. Dan l-appoġġ hu pprovdut permezz ta’ diversi formati ta’ djalogu u interlokuturi.

X’tagħmel il-Kummissjoni

Id-Direttorat Ġenerali għas-Saħħa u s-Sikurezza Alimentari jinkuraġġixxi d-djalogu dwar l-apparati mediċi. Dan jinkludi

Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku - MDCG

Il-Grupp ta' koordinazzjoni dwar l-apparat mediku (MDCG) hu grupp ta’ esperti. Ġie stabbilit bir-Regolament (UE) 2017/745 dwar apparati mediċi u r-Regolament (UE) Nru 2017/746 dwar apparati mediċi dijanjostiċi in vitro. Il-membri tiegħu huma esperti li jirrappreżentaw awtoritajiet kompetenti tal-pajjiżi tal-UE.

L-MDCG jagħti pariri u jassisti lill-Kummissjoni u lill-pajjiżi tal-UE fl-implimentazzjoni taż-żewġ Regolamenti. L-MDCG jopera skont ir-regoli orizzontali dwar il-ħolqien u l-operazzjoni ta’ gruppi ta’ esperti tal-Kummissjoni. Hu elenkat fir-Reġistru tal-Gruppi ta’ Esperti tal-Kummissjoni u Entitajiet Oħra Simili, taħt il-kodiċi X03565.

L-MDCG għandu 13-il sottogrupp.

Awtoritajiet kompetenti għall-Apparat Mediku - CAMD

L-Awtoritajiet Kompetenti għall-Apparat Mediku (CAMD) jiffaċilitaw l-implimentazzjoni u l-infurzar tar-Regolamenti dwar apparati mediċi u dwar apparati mediċi Dijanjostiċi In Vitro.

Is-CAMD jipprovdu wkoll taħriġ u skambju tal-aħjar prattiki.

Il-laqgħat tagħhom huma wkoll avvenimenti ta’ networking u jistgħu jindirizzaw kwistjonijiet relatati mal-apparat mediku lil hinn mill-MDR u l-IVDR.

Grupp ta’ Koordinazzjoni tal-Korp Notifikat - NBCG-Med

 • Grupp ta’ koordinazzjoni tal-korpi notifikati fil-qasam tal-apparati mediċi hu stabbilit f’konformità mal-Artikolu 49 tar-Regolament (UE) 2017/745 dwar apparati mediċi u l-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) 2017/746 dwar apparati mediċi dijanjostiċi in vitro.
 • Il-korpi notifikati kollha maħturin skont ir-Regolament (UE) 2017/745 dwar apparati mediċi u r-Regolament (UE) 2017/746 dwar apparati mediċi dijanjostiċi in vitro jipparteċipaw fix-xogħol tal-grupp.
 • Il-Grupp ta’ Koordinazzjoni tal-Korp Notifikat - NBCG-Med
  • Jippermetti lill-korpi notifikati jaqsmu l-esperjenza u jiskambjaw fehmiet dwar l-applikazzjoni tal-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità u l-attivitajiet tal-korpi notifikati
  • Jippromwovi l-konsistenza fost il-korpi notifikati u l-proċessi tagħhom
  • Jabbozza rakkomandazzjonijiet tekniċi u joħloq kunsens dwar kwistjonijiet relatati mal-valutazzjoni tal-konformità u l-attivitajiet tal-korpi notifikati
  • Jagħti pariri lill-Kummissjoni u lill-MDCG, fuq talba tagħhom, dwar il-leġiżlazzjoni dwar l-apparat mediku u l-implimentazzjoni tagħha
 • L-NBCG-Med għandu sottogrupp tekniku, Grupp Tekniku tal-Korpi Notifikati, maqsum f’taqsima għas-suġġetti tal-apparati mediċi (NBTG-MD) u taqsima għal suġġetti dijanjostiċi in vitro (NBTG-IVD).

 

 

Kuntatti