Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Public Health

Σύντομη παρουσίαση

Για να έχουμε καλή υγεία και ευεξία, πρέπει:

  • να ακολουθούμε υγιεινή διατροφή,
  • να ασκούμαστε τακτικά,
  • να διατηρούμε υγιές σωματικό βάρος.

Η ανθυγιεινή διατροφή και η έλλειψη σωματικής άσκησης μπορεί να έχουν ως συνέπεια τεράστια προβλήματα υγείας και σημαντική οικονομική επιβάρυνση.

Μικρές αλλαγές στις διατροφικές σας συνήθειες και τακτική σωματική άσκηση μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την υγεία σας και να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων ασθενειών. Βελτιώσεις στον τρόπο ζωής μπορούν επίσης να οδηγήσουν άμεσα σε καλύτερες σχολικές επιδόσεις των παιδιών και μεγαλύτερη παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Τι κάνει η ΕΕ;

Η ανάληψη δράσης σχετικά με τη διατροφή και τη σωματική άσκηση έχει ουσιαστική σημασία για την προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των ασθενειών. Σε ορισμένους μάλιστα τομείς, μόνο ο συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να έχει αποτελέσματα.

Η στρατηγική του 2007 για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία:

  • ενθαρρύνει τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ ομάδων που εργάζονται στους τομείς της διατροφής και της σωματικής άσκησης, του ιδιωτικού τομέα, των κυβερνήσεων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)·
  • θέτει μια σειρά προκλήσεων για τη βιομηχανία τροφίμων, την κοινωνία των πολιτών και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς ζητά την εντατικοποίηση των προσπαθειών, μεταξύ άλλων, για τη βελτίωση των συνταγών προϊόντων διατροφής, για την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών μάρκετινγκ και επισήμανσης και για την προώθηση της σωματικής άσκησης·
  • παρουσιάζει τα σχέδια της Επιτροπής για την ενίσχυση της παρακολούθησης και της υποβολής εκθέσεων, σε συνεργασία με τον ΠΟΥ, μέσω πρωτοβουλιών όπως η βάση δεδομένων για τη διατροφική πολιτική ή ο διεθνής κατάλογος εγγράφων για την προώθηση της σωματικής άσκησης

Σχετικές πρωτοβουλίες της ΕΕ

Χρηματοδότηση και στήριξη

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί διάφορες πρωτοβουλίες για τη διατροφή και τη σωματική άσκηση μέσω του προγράμματος «EU4Health 2021-2027» και του προγράμματός της για τη δημόσια υγεία. Επίσης, διαχειρίζεται πιλοτικά έργα που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη δοκιμή καινοτόμων πρακτικών.

 

 


Για να τηλεφορτώσετε το βίντεο: δεξί κλικ/αποθήκευση σε μορφή AVI (.avi) ή σε μορφή Quicktime (.mov)

 

Βέλτιστες πρακτικές