Přejít na hlavní obsah
Public Health

Očkování dětí

Imunizace je bezpečný a efektivní způsob ochrany před infekčními onemocněními, jež představují riziko zejména pro kojence a malé děti. Ve všech zemích EU se vydává tzv. očkovací kalendář, ve kterém jsou uvedena povinná i doporučená očkování podle věku dítěte.

Příliš mnoho dětí v Evropě však zůstává neočkováno, a není tak chráněno proti závažným nemocem, které mohou ohrozit nejen jejich zdraví, ale v některých případech i život. Takovým závažným důsledkům lze předejít tím, že naše komunity budou jednak připraveny, ale také dobře informovány.

Je třeba vyvracet mýty, šířit vědecky podložené argumenty a zajistit, aby jednotlivci chápali význam očkování prováděných ve všech fázích života, ale i poskytovat spravedlivě přístup k očkovacím látkám.

Zvyšování počtu očkovaných dětí v EU

V roce 2011 přijaly členské státy Unie Závěry Rady o imunizaci dětí, v nichž zdůraznily potřebu prosazovat na úrovni EU imunizaci dětí. Evropská komise proto spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) podporuje země Unie v několika směrech:

  • poskytuje poradenství ohledně toho, jak postupovat při propuknutí nákazy nemoci, jejímuž šíření lze zabránit očkováním
  • financuje projekty týkající se imunizace prostřednictvím programu pro oblast veřejného zdraví
  • zdokonaluje shromažďování údajů o proočkovanosti (prostřednictvím sítě EUVAC)
  • podněcuje evropská sdružení zdravotnických pracovníků, aby pomáhala prosazovat imunizaci dětí mezi rodiči
  • poskytuje objektivní, důkazy podložené informace odborníkům v oblasti zdravotní péče (např. evropské veřejné zprávy o hodnocení).

Latest updates